Om Cirkus

DSC_0783Montessoriförskolan Cirkus är ett föräldrakooperativ grundat 1989. Verksamheten drivs ideellt av föräldrarna som en ekonomisk förening. Montessorimaterialet är noga utvalt för att på bästa sätt möta barnens behov av aktivitet och motorik.

Förskolan består av två avdelningar, en 1-3 årsgrupp med upp till 16 barn och en 3-6 årsgrupp med upp till 18 barn, samt 7 pedagoger, en kock och en förskolechef.

Öppettider:

Förskolan följer Stockholms stads riktlinjer för öppethållande. Stockholm stads ramtider är 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vid planeringsdagar erbjuds alternativ omsorg om behov finns. Var eller på vilket sätt det sker utformas efter vårdnadshavarnas behov och i samråd med berörda vårdnadshavare, förskolan informerar om detta i samband med semesterplaneringen. Sedan den 19 december 2016 har även barn vars föräldrar är föräldralediga med syskon rätt till heltidsvistelse.

Adress & övrig info:

Montessoriförskolan Cirkus ekonomisk förening

Wennerbergsgatan 6, 112 58 Stockholm

  • Tel/fax: 08-618 15 23
  • Förskolechef: Sara Råhnlund
  • Email: info@mfcirkus.se
  • Närmaste tunnelbanestation: Thorildsplan
  • Länk till karta
  • Org nr: 716421-1356
  • Bankgiro nr: 5714-9742.
  • Faktureringsadress: Montessoriförskolan Cirkus XX480 FE987324 73783 FAGERSTA

Likabehandlingsplan:

Montessoriförskolan Cirkus har en likabehandlingsplan vars syfte är att främja alla barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillbehörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

Likabehandlingsplan 2016-2017