Om montessori

Montessoriförskolan Cirkus Bilder Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiaravalle 1870, och hon kom att bli den första kvinnan i modern tid att erhålla en examen i medicin i Italien. Mest känd är hon för sitt arbete med barn, och den pedagogik som hon under hela sitt liv utvecklade.

Montessoripedagogiken har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling följer olika sensitiva perioder. Inlärning ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier; vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta så fritt som möjligt. Pedagogens roll inom montessori är att observera eleverna och ge dem handledning.

Maria Montessori startade sin första skola 1907, rörelsen firade därmed 100-årsjubileum 2007. Pedagogiken vilar på grundläggande tankar om alla individers betydelse, självständighet, hänsyn/samarbete, frihet och är vida erkänd och spridd över större delen av världen.

Är du intresserad av att lära dig mer om Montessoripedagogiken finns det länkar till fler webbplatser i högra spalten.